En mycket lyckad dag med mycket inspiration från talarna. Lokalen fylldes till bredden av nyfikna öron och ögon. De inbjuda talarna kom ifrån SKANSKA, SWECO, SOLIBRI, MICROSOFT och EXIGO.

Nedan finner ni filmer från presentationerna samt talarnas presentationer för att ni skall kunna återuppleva men även sprida kunskapen vidare i branschen.