BIMeye för ARCHICAD. Appar som fungerar med ARCHICAD idag är; Requirement Manager,
BIM Asset Manager, Door Manager, Interior Manager samt Room Manager.

Lösningarna inom BIMeye är uppbyggda med ny modern databasteknologi, vilket gör den extremt snabb att söka i och bra på att hantera och sortera stora datamängder.

Genom att göra databasen internetbaserad kan man erbjuda en kraftigt förbättrad tillgänglighet till informationen i projektet och människor som normalt inte kommer i kontakt med ett CAD-/BIM-program kan ta del av och även själva bidra med information på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt.


Flera aktörer kan arbeta samtidigt

Lösningarna ger fantastiska möjligheter till informationsspridning och flera aktörer kan få tillgång till och arbeta med informationen samtidigt. Med avancerade system för rättigheter styr du vem som har rätt att göra vad i modeller och databaser och säkerställer därmed att informationsspridningen kan ske på ett säkert och kontrollerat vis.

Uppdatera endast på ett ställe.

Lösningarna ger dig även möjlighet att lägga till olika former av bilagor till ditt projekt, såsom bilder, PDF-filer etc. Det ger dig möjlighet att samla relevant tilläggsinformation på ett och samma ställe . Och du behöver endast uppdatera på ett ställe.

Enkel synkronisering mellan modell och databas.

Via en addin i CAD-/BIM-programmet synkroniserar du informationen mellan modell och databas. Informationen kan naturligtvis transporteras åt båda håll. Projektadministratören kan sätta regler för vilken information som får ersätta vad – ska modellen vara master, eller databasen, eller båda?

Det avgörs av projektets behov och den bestämda arbetsmetodiken. På detta sätt ges möjlighet t ex att visualisera information i modellen på olika sätt. Det kan t ex ske via färgkodning i modellens vyer, materiallistor i schedules eller via tags och litteran. Detta skapar i sin tur förutsättningar för ett ännu effektivare informationsflöde i byggprocessen.

Läs mer om BIMeye ››