Graphisofts BIMcloud-lösning erbjuder ett unikt sätt att samarbeta i projekt.

BIMs sanna potential inser man bäst genom en laginsats med flera medarbetare som samarbetar med samma BIM-datamodell. Med ARCHICADs fulla integrering av GRAPHISOFT BIMcloud® erbjuds BIM-lösningar i realtid, oavsett projektets storlek, läge eller definition av samarbetet.

GRAPHISOFTs BIMcloud – med ledande Delta Server-teknologi – förminskar nätverkstrafiken dramatiskt, vilket låter Teamworkmedlemmar samarbeta i BIM-modeller i realtid. Den säkra data-backupen och den lokala projekt-backupen ser till att du aldrig förlorar data i nödsituationer.