För att maximera nyttan av digitalisering och BIM måste vi arbeta metodiskt och ställa rätt krav.

För att få digitaliseringen att fungera i byggindustrin är det helt avgörande att ställa rätt krav så att vi får det vi förväntar oss. Vi behöver inte all information, vi behöver rätt information! 


Vi ser BIM-processen så här:

  1. Ställ rätt BIM-krav
  2. Skapa korrekta och högkvalitativa BIM-modeller
  3. Utför en noggrann BIM-kontroll
  4. Återanvänd och optimera projektet med hjälp av BIM

Vi har många års erfarenhet av 3D-/BIM-modellering och kravställning på CAD och BIM. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter då vi inser att det som behövs är kunskap för att branschen skall lyfta med hjälp av BIM och digitalisering. Vi hjälper beställare, projektledare, projekteringsledare och projektörer att hitta rätt nivå i sitt BIM-projekt.


Ladda ner vår 53-sidiga BIM-dokument, en introduktion/guide i att ställa rätt BIM-krav, fyll i detta formulär »