Undrar du hur du skall ställa rätt krav för att maximera avkastningen på investeringen i projekteringen?

På denna workshop resonerar vi om målet med BIM och vilka krav du behöver ställa för att lyckas få korrekt leveranser av 3D-/BIM-modeller. Denna kurs är av workshop-karaktär där du deltar i resonemang. Det är en s.k "hands-off", vilket innebär att fokus inte ligger i att använda en mjukvara. Fokus ligger på att resonera och lära dig teorierna kring kravställning på BIM för kollisionskontroller, kvalitetskontroller men även för att modellerna skall kunna användas för mängdning, kalkyl och planering.


Vi går igenom hur landskapet av dem olika verktygen ser ut och exempel på tillämpning och erfarenheter från tidigare projekt.