BIM-Kravkurs, 1 dag

Undrar du hur du skall ställa rätt krav för att maximera avkastningen på investeringen i projekteringen?

På denna kurs/workshop resonerar vi om målet med BIM och vilka krav du behöver ställa för att lyckas få korrekt leveranser av 3D-/BIM-modeller. Denna kurs är av workshop-karaktär där du deltar i resonemang. Det är en s.k "hands-off", vilket innebär att fokus inte ligger i att använda en mjukvara. Fokus ligger på att resonera och lära dig teorierna kring kravställning på BIM för kollisionskontroller, kvalitetskontroller men även för att modellerna skall kunna användas för mängdning, kalkyl och planering.

Vi går igenom hur landskapet av dem olika verktygen ser ut och exempel på tillämpning och erfarenheter från tidigare projekt.

Ta mig till kursplaneringen

Detta lär du dig på BIM-krav kursen

Kursen vänder sig till dig som arbetar med kravställning eller skapande av 3D/BIM-modeller för byggprojekt.

  • Projektledare
  • Projekteringsledare
  • Projektörer
  • BIM-samordnare

Målet är att du efter kursen skall ha god förståelse för vad som krävs för att kravet på BIM skall bli korrekt. Du lär dig bland annat;

  • Vad som är målet med BIM, vad krävs för att lyckas?
  • Hur ställer jag rätt krav?
  • Vad skall levereras, när och till vilket syfte?
  • Viktiga roller och kompetenser.
  • Mjuka och hårda krav.
Ta mig till kursplaneringen