Undrar du hur du skall säkerställa att leveranserna uppfyller BIM-kraven?

Denna kurs riktar sig till dig som skall arbeta med 2D ritningar och 3D modeller och önskar använda dem för mängdning, kalkylering och planering. Du vill förstå vad som krävs och hur du gör en mottagande kontroll för att säkerställa att BIM-modellerna håller måttet.


På kursen presenteras det övergripande ramverket för att säkerställa att du kan återanvända dina BIM-modeller för mängdning, kalkyl och planering.


Denna kurs är s.k "hands-on", vilket innebär att du aktivt kommer använda en mjukvara under kursen.