Över 60% av Sveriges största arkitektkontor använder ArchiCAD!

ArchiCAD är ett av de populäraste BIM-verktygen i världen och det finns miljontals (!) projekt utförda med detta prisbelönta BIM-verktyg. I Sverige har idag även ca 80 skolor (arkitekthögskolor, universitet, högskolor, gymnasier och högstadier) ca 3.300 licenser ArchiCAD.

Roligare på jobbet, energiberäkningar, visualiseringar, mer tid till värdeskapande designarbete... argumenten är många varför arkitekter väljer att arbeta med ArchiCAD som sitt primära designverktyg!