ArchiFrame är ett tillbehör till ARCHICAD som förenklar och underlättar designen av trä- och regelstrukturer. Här finns verktyg för hantering av väggreglar, balkar, pelare, golv och tak i trä.

”Jag är ändå förvånad att så få har anammat det här sättet att arbeta på.” Carl Johan Andrén, BIMHouse i Åre, Jämtland.


Läs mer om ArchiFrame på tillverkarens hemsida ››


Derome Plusshus resonerar så här; "Förutom nya byggnader går ArchiFrame att använda för renovering och ombyggnad av byggprojekt. Individuella plankor kan tillverkas manuellt med ArchiFrames dimensionsritningar och snittlistor, eller produceras med CNC."