Nyhet 15 October 2021

Superlab frigör enormt mycket tid med parametrisk design

När Superlab gestaltar kontorsmiljöer möts det mänskliga beteendet, inredning och produktdesign. En komplex, kreativ process där de drar nytta av parametrisk design som frigör enormt mycket tid. Vårt yrke är inne i ett paradigmskifte, säger Superlabs vd Niklas Madsen.

Arkitekter och inredare står inför ett paradigmskifte. Det slår Niklas Madsen fast. Han är vd för Superlab i Helsingborg, ett experimentellt designlaboratorium som öser kunskap ur en smältdegel av inredning, produktdesign och forskning om det mänskliga beteendet i rumsmiljön. När formgivarna på Superlab skapar kontor väger de in både den fysiska miljön med inredning och den kulturella miljön i mötet mellan människor och arbete.
- Vårt fokus är framtidens kontor och människan i rummet och hur de förhåller sig till varandra, säger Niklas.
Ett kunskapsfält som ständigt skiftar och fördjupas. Det späs på av det rådande paradigmskiftet med en förändrad designprocess där algoritmer, AI och nya digitala verktyg tar plats. En sak är klar. Det kommer inte bli som det var förr. 

Bild: Superlab + Lunds Universitet

Lär dig mer om parametrisk design