Nyhet 10 September 2020

Så växer Karlskronas digitala tvilling fram

Karlskronas digitala tvilling är en viktig del i stadsplaneringen. Planarkitekten Ann-Sofie Silverskär berättar om deras digitala resa och om möjligheterna med BIM, GIS, IoT och parametrisk design.

Ann-Sofie Silverskär är planarkitekt på Karlskrona kommun och har tidigare arbetat som arkitekt i privat och offentlig sektor. Hon är van användare av Archicad och när VR och BIMx kom innebar det en stor skillnad. Beställaren blev tryggare och fick ett större engagemang på en helt annan nivå med en djupare förståelse när det blev enklare att gestalta arkitekturen, volymer och placeringen på tomten med tekniken.