Nyhet 11 August 2020

Ett bättre flow stod högt på önskelistan när Jonas Medberg och Sara Lundquist tog över arkitektbyrån LuMe Arkitekter AB i Malmö. Därför ersatte man byråns många program med ett, Archicad, som klarade av alla uppgifterna. Det satte stopp för slöseriet med tid, gav alla ett gemensamt verktyg och ökade förståelsen för projekten. Istället för att lösa programproblem får arkitekterna nu en större kreativ frihet.