Nyhet 18 March 2019

Karlskronas digitala tvilling – ett verktyg som ökar medborgarnas inflytande

En kopia av Karlskrona växer fram i 3D. I modellen lägger planarkitekten Ann-Sofie Silverskär till nya miljöer och byggnader med hjälp av ArchiCAD. Modellen blir ett verktyg för Karlskronas kommun som utvecklar dialogen med medborgarna.

Sedan slutet av 2017 pågår ett arbete med att överföra världsarvsstaden Karlskrona till en digital tvilling i form av en kopia i 3D. Kommunen växer, både geografiskt och antalet invånare, och år 2050 ska en ny uppdaterad översiktsplan träda i kraft. Att skapa 3D-modellen är ett viktigt steg i den processen.