Nyhet 06 September 2019

Att se människan är centralt för inredningsarkitekten Carl Magnus Persson. Det var tongivande när han gestaltade publika utrymmen för ett investeringsbolags nya huvudkontor. Med hjälp av återkommande renderingar under designarbetet fick han underlag för att förverkliga sina idéer.


- För mig är det viktigt att veta vem som brukar vistas i lokalerna och vem som är besökare, säger inredningsarkitekten Carl Magnus Persson på Inredningspartner. Det spelar roll för hur människor rör sig i lokalerna som ska vara naturligt utan att man ska känna sig hänvisad.
Det handlar om att se människan i rummet menar han. En bärande tanke som präglade designarbetet med publika miljöer, som reception, matsalar och gemensamhetsutrymmen, till ett investeringsbolags nya huvudkontor.