Nyhet 20 May 2019

BIM handlar inte bara om 3D utan om intelligensen i modellen. Det är något Fojab tagit fasta på i sina stadsbyggnadsprojekt. En intelligens under ständig utveckling. Det ska vara modellen som räknar och arkitekten som kontrollerar.

 

Fojab är ett arkitektkontor med anor sedan 1971 då det startades i Lund av arkitekterna Keith Foster och Mats Jacobson. 1997 bildades sedan ett kontor i Malmö och 2010 flyttade de båda kontoren samman i Malmö. Från 2013 finns de även i Stockholm och från 2014 också i Helsingborg. I runda tal finns omkring 120 av medarbetarna i Malmö, tio stycken i Helsingborg och trettio i Stockholm. Stockholmskontoret ligger på Kungsholmen i centrala staden och där träffar vi Simon Kallioinen som arbetar med stadsbyggnadsprojekt.