Nyhet 12 April 2021

Modellen säkrar konstruktionsritningens kvalitet för Byggingenjörsbyrån

När ArchiFrame genererar konstruktionsritningar automatiskt från Archicad-modellen sparar Byggingenjörsbyrån mycket tid. Samma information används på nytt och dataflödet blir säkrare. Kvaliteten höjs eftersom ingenjörerna lägger stor vikt vid att göra rätt från början. Då blir konstruktionsritningen också korrekt.