Nyhet 08 November 2021

Unikt fotomontage gör modellen mer begripligt 

När arkitekten Carl Gustaf Bratt skapar en bildvärld med hjälp av fotomontage öppnas nya möjligheter. Synergin mellan ett taget foto och Archicad ger en svårslagen känsla hos kunden, menar han. Det ökar både trovärdigheten och tryggheten i projektet.

Carl Gustaf Bratt, på BRATT lifestyle architecture, beskriver sig som en visuell person och att använda bilder är en naturlig del av hans sätt att beskriva sin omvärld, inte minst när han gestaltar hus. Det visuella är en del av hans DNA. Han har en bred kunskapsbredd och är utbildad arkitekt och landskapsarkitekt.
- Tomten, det omgivande landskapet och huset präglar varandra och har i hög grad en relation, säger Carl Gustaf. 
I hans kreativa sinne växte tanken fram att förena tomten, huset och modellen till en visuell enhet med tydliga mål. Att göra projektet mer begripligt och att låta bilden kommunicera på mottagarens villkor. I de allra flesta fallen är kunden en privatperson. Tanken mognade. Ett nytt sätt att visualisera såg dagens ljus som han har utvecklat till ett eget arbetssätt.


Bild: Johan Dunder