Nyhet 24 April 2016

Att digitaliseringen har tagit arkitektyrket till nya höjder är ett faktum. Men Louise och Carl Johan Andrén har genom sitt företag BimHouse tagit användningen av ArchiCADs addon ArchiFrame tillytterligare en nivå – som de är ensamma om. Än så länge.

 

- Byggbranschen är konservativ med få innovationer. Men jag är ändå förvånad att så få har anammat det här sättet att arbeta på. Orden kommer från Carl Johan Andrén, byggprojektledare och delägare av nyetablerade BimHouse i Åre, Jämtland. Hans fru Louise är arkitekten. Företaget lanserades i somras, även om förarbetet med ritningar och med att skapa en hemsida har pågått ett tag. Tanken på att arbeta annorlunda, är ännu äldre.