Archicad onlinekurser

  Vi har en filosofi - att träffa människor ger bättre lärande då det är enkelt att räcka upp handen när hjälp behövs, för att därefter få stöttning framför varje persons dator. Att lära ut med hjälp av skisser på whiteboards blir också en del av den integrerade utlärningstekniken. Det gör att kvalitén hålls hög och kommunikationen är god för alla oavsett datorvana eller förkunskaper. Vi kan säkerställa att ingen hamnar på efterkälken och slutföra kurserna på ett betryggande sätt. Vi har tagit våra på plats-utbildningar ett steg längre och håller numera även väl inarbetade onlinekurser, som gör att vi kan säkerställa en hög kvalitet.

  Vårt utbud av online kurser växer och målet för oss är att nå ut till fler med mer kunskap. Du lär dig väldigt mycket på våra ordinarie kurser men med dessa onlinekurser kan vi erbjuda mer specifik kunskap inom vissa områden. Dessa kurser är också mer kostnadseffektiva då du inte behöver resa till våra kurslokaler. 

  Sätt på dig hörlurarna, ladda med en fika och följ  med på kursen online, oavsett vart du befinner dig i världen.

  OBS: Alla kurser är normalt 2 timmar långa och kostar 1.450 kr om inte annat anges.

  Ta mig till kursplaneringen

  Archicad Mark

  Archicads inbyggda markverktyg ger dig goda förutsättningar att antingen skapa marken från grunden eller skapa marken automatiskt utefter filer med höjddata. Detta tillsammans med värdefulla tips på markmodellering får du lära dig under kursen, exempelvis applicering av topografibilder och färganalys av marken direkt i Archicad. Du får även förslag på hur du kan använda andra program och Add-Ons för ännu fler funktioner.

  Förkunskaper: Grundkurs i Archicad
  Längd: 2 timmar

  Ta mig till kursplaneringen

  Trappor

  Lär dig mer om det otroligt flexibla trappverktyget i Archicad som ger dig friheten i att designa och projektera trappor med hjälp av smarta BIM-objekt. Parametrisk design gäller inte bara stora byggnader utan även detaljer som t.ex. trappor. Hur skapas en optimal trappa till projektet med Archicads trappverktyg?

  I vår online-kurs går vi igenom verktygets inställningar, olika ritmetoder och hur du hanterar filtermetoder för dokumentation. Du lär dig också redigeringstekniker där du kan skapa egna komponenter till den utritade trappan som t.ex  egna plan- och sättsteg. 

  Förkunskaper: Grundkurs i Archicad
  Längd: 2 timmar

  Ta mig till kursplaneringen

  Räcken

  ARCHICAD's räcken ger dig designfrihet! Smarta, parameteriserbara räckesverktyget i Archicad ger dig en stor frihet att designa dina egna räcken enligt typiska BIM-kriterier. Parametrisk design gäller inte bara stora byggnader utan även detaljer som t.ex. räcken. Vilka finesser finns i Archicads räckesverktyg och hur hanteras verktyget på bästa sätt? I onlinekursen lär du dig verktygets inställningar, olika ritmetoder och hur du hanterar filtermetoder för dokumentation.

  Du lär dig också redigeringstekniker där du kan skapa egna komponenter till de utritade räckena och hur du med denna teknik dessutom kan använda verktyget för andra smarta projekteringslösningar.

  Förkunskaper: Grundkurs i Archicad
  Längd: 2 timmar

  Ta mig till kursplaneringen

  Bibliotek

  Korrekt bibliotekshantering är en förutsättning för att behålla BIM-modellen på en hög nivå. I denna kurs lär du dig både arbetssätt och Tips & Tricks för korrekt hantering i Archicad, inkluderat lösningar på de vanligaste problemen som uppstått vid tidigare felaktig hantering i projektet. 

  Förkunskaper: Grundkurs i Archicad
  Längd: 2 timmar

  Ta mig till kursplaneringen

  Curtain Wall

  Curtain Wall är ett verktyg med många funktioner och möjligheter. Vi går igenom grundläggande funktioner i verktyget som ger en förståelse för hur verktyget fungerar och vilka möjligheter som finns med Curtain Wall. 

  Förkunskaper: Grundkurs i Archicad
  Längd: 2 timmar

  Ta mig till kursplaneringen

  Informationshantering

  Det är inte bara 2D och 3D som är viktig i projekteringen utan även informationen om de specifika elementen. Förstå hur man kan kan skapa egna parametrar och utnyttja befintlig information för olika presentationer och vid export till IFC. 

  Förkunskaper: Grundkurs i Archicad
  Längd: 2 timmar

  Ta mig till kursplaneringen

  Layoutboken

  I layoutboken skapas presentationsmaterial för projekten. Men det finns så mycket mer än att bara placera en vy på en ritning. Lär er hur man kan utnyttja layoutbokens funktioner för att skapa  ritningar på ett enklare och mer automatiserat sätt. 

  Förkunskaper: Grundkurs i Archicad
  Längd: 2 timmar

  Ta mig till kursplaneringen

  Schedules

  2D-ritningar är ett sätt att presentera ett projekt, med hjälp av schedules är det möjligt att leverera mer från ett projekt än bara 2D-ritningar. Schedules är inte bara ett verktyg till att leverera listor utan kan även användas för att editera och fylla på information i befintliga element i projektet. 

  Förkunskaper: Grundkurs i Archicad
  Längd: 2 timmar

  Ta mig till kursplaneringen

  IFC Grund

  IFC efterfrågas allt oftare i projekten. Formatet kräver att man har kunskaper i hur man kan styra element och information för en bättre kommunikation med andra program. Vi går igenom IFC-translatorn och hur man kan styra information för önskad leverans. 

  Förkunskaper: Grundkurs i Archicad
  Längd: 2 timmar

  Ta mig till kursplaneringen

  Komplexa profiler

  Att rita standardiserade rektangulära element är en enkel sak i BIM-applikationerna. Komplexa geometrier eller mer detaljerade profiler för konstruktionselementent (t.ex. curtain wall) kräver något mer input. Med hjälp av Complex Profiles-metoden ökar möjligheten till mer exakta geometrier. 

  Förkunskaper: Grundkurs i Archicad
  Längd: 2 timmar

  Ta mig till kursplaneringen

  Zoner

  Zoner är ett av de viktigaste verktygen för BIM-projekt och ofta använder man inte verktygets möjligheter fullt ut. Förstå hur verktyget fungerar och hur det kan användas från skiss i tidiga skeden till leveranser i BIM-projekt. 

  Förkunskaper: Grundkurs i Archicad
  Längd: 2 timmar

  Ta mig till kursplaneringen