Archicad online- webbkurser

  Vi har en filosofi, att träffa människor ger bättre lärande då det är enkelt att räcka upp handen, komma fram och stötta framför varje persons dator och att skissa på whiteboards vid behov. Det gör att kvalitén hålls hög och kommunikationen är god för alla oavsett datorvana eller förkunskaper, vi kan säkerställa att ingen hamnar på efterkälken och slutför kurserna på ett fint sätt. Men vi har hittat ett mycket bra sätt att genomföra onlinekurser som gör att vi kan säkerställa en hög kvalitet.

  Vårt utbud av online kurser växer och målet för oss är att nå ut till fler med mer kunskap. Du lär dig väldigt mycket på våra ordinarie kurser men med dessa onlinekurser kan vi erbjuda mer specifik kunskap inom vissa områden. Dessa kurser är också mer kostnadseffektiva då du inte behöver resa till våra kurslokaler. 

  Sätt på dig hörlurarna, ladda med en fika och följ  med på kursen online, oavsett vart du befinner dig i världen.

  OBS: Alla kurser är normalt 2 timmar långa och kostar 1.450 kr om inte annat anges.

  Trappor

  Lär dig mer om det otroligt flexibla trappverktyget i Archicad. Archicad ger dig friheten i att designa och projektera trappor med hjälp av smarta BIM-objekt. Parametrisk design gäller inte bara stora byggnader utan även detaljer som t.ex trappor. Hur får jag en optimal trappa till mitt projekt med Archicad’s trappverktyg?

  I vår online-kurs går vi igenom verktygets inställningar, olika ritmetoder och hur du hanterar filtermetoder för dokumentation. Du lär dig också redigeringstekniker där du kan skapa egna komponenter till den utritade trappan som t.ex  egna plan- och sättsteg. 

  Förkunskaper: Grundkurs i Archicad
  Längd: 2 timmar

  Räcken

  Archicad's räcken ger dig designfrihet! Smarta, parametriserbara räckesverktyget i Archicad ger dig en stor frihet att designa dina egna räcken. På denna onlinekurs lär du dig kraften i att skapa BIM-räcken i Archicad. Parametrisk design gäller inte bara stora byggnader utan även detaljer som t.ex räcken. Vilka finesser finns i Archicad’s räckesverktyg och hur kan du hantera verktyget på bästa sätt?

  I onlinekursen lär du dig verktygets inställningar, olika ritmetoder och hur du hanterar filtermetoder för dokumentation. Du lär dig också redigeringstekniker där du kan skapa egna komponenter till de utritade räckena och hur du med denna teknik dessutom kan använda verktyget för andra smarta projekteringslösningar.

  Förkunskaper: Grundkurs i Archicad
  Längd: 2 timmar

  Bibliotek

  Korrekt bibliotekshantering är en förutsättning för att behålla BIM-modellen på en hög nivå. I denna kurs lär du dig både arbetssätt och Tips & Tricks för korrekt hantering i Archicad och även hur du löser de vanligaste problemen som uppstått vid felaktig hantering tidigare i projektet. 

  Förkunskaper: Grundkurs i Archicad
  Längd: 2 timmar

  Curtain Wall

  Curtain Wall är ett verktyg med många funktioner och möjligheter. Vi går igenom grundläggande funktioner i verktyget som ger en förståelse hur verktyget fungerar och vilka möjligheter man har med detta verktyg. 

  Förkunskaper: Grundkurs i Archicad
  Längd: 2 timmar

  Informationshantering

  Det är inte bara 2D och 3D som är viktig i projekteringen utan även informationen om de specifika elementen. Lär her hur man kan skapa egna parametrar och utnyttja befintlig information för olika presentationer och vid export till IFC. 

  Förkunskaper: Grundkurs i Archicad
  Längd: 2 timmar

  Layoutboken

  I layoutboken skapas presentationsmaterial för projekten. Men det finns så mycket mer än att bara placera en vy på en ritning. Lär er hur man kan utnyttja layoutbokens funktioner för att skapa enklare och bättre ritningar. 

  Förkunskaper: Grundkurs i Archicad
  Längd: 2 timmar

  Schedules

  2D ritningar är ett sätt att presentera ett projekt, med hjälp av schedules / uppställningar är det möjligt att leverera mer från ett projekt än bara 2D ritningar. Det är inte bara ett verktyg att leverera listor utan kan användas för att editera och fylla på information i element i projektet. 

  Förkunskaper: Grundkurs i Archicad
  Längd: 2 timmar

  IFC Grund

  IFC är mer och mer efterfrågat i projekt. Detta kräver att man har kunskaper i hur man kan styra element och information för en bättre kommunikation med andra program. Vi går igenom IFC translatorn och hur man kan styra information för önskad leverans. 

  Förkunskaper: Grundkurs i Archicad
  Längd: 2 timmar

  Komplexa profiler

  Att rita raka väggar mm är en enkel sak. Men hur gör vi när vi önskar mer komplexa geometrier eller mer detaljerade profiler i curtain wall. Med hjälp av Complex Profiles ökar möjligheten till mer speciella geometrier. 

  Förkunskaper: Grundkurs i Archicad
  Längd: 2 timmar

  Zoner

  Zoner är ett av de viktigaste verktygen för BIM-projekt och tyvärr oftast använder man inte möjligheterna med verktyget fullt ut. Lär er mer om hur verktyget fungerar och hur det kan användas från tidiga skeden till leveranser i BIM-projekt. 

  Förkunskaper: Grundkurs i Archicad
  Längd: 2 timmar