WSP/PEAB

17% kortare byggtid tack vare Schedule Planner.

Jonas Thörnqvist, projektledare och bygglogistiker på WSP Sverige, letade efter ett verktyg för att kunna planera effektivare och mer detaljerat. Valet föll på VICO Schedule Planner, som gör det möjligt att planera på timnivå med en rimlig arbetsinsats. Med detta verktyg kortades produktionstiden med runt 17 procent för varje byggetapp i kvarteret Regementet, ett stort ROT-projekt i Västerås.


En detaljerad tidplan möjliggör en effektiv och optimerad varuförsörjning/logistik, vilket medför en otrolig besparing i bland annat byggproduktionen. En sådan planering är en grundförutsättning för att till exempel kunna avropa leveranser på dags- och timnivå för material med långa leveranstider, berättar Jonas Thörnqvist.

En viktig pusselbit

Jonas Thörnqvist ser Vicos programpaket, Vico Office och framför allt Schedule Planner, som en viktig pusselbit för att minimera onödigt arbete samt resurs-, inköps- och leveransproblem:

Schedule Planner bidrar till en mer kostnadseffektiv verksamhet för alla i byggprocessen. Det finns även många bra funktioner i Vico Office som underlättar och effektiviserar arbetet; allt från kalkylering och tidplanering till verktyg för inköpsplanering och dokumentanalyser.

17 procent kortare produktionstid

Med Schedule Planner går det snabbt att ta fram en detaljerad tidplan med kopplade aktiviteter.

Då finns det mer tid för att analysera och optimera tidplanen, vilket görs effektivt tack vare Flowline (Line of Balance) framhåller Jonas Thörnqvist. I kvarteret Regementet kortades en redan väl optimerad produktionstidplan från sex till fem veckor per etapp, d v s med cirka 17 procent, enbart genom att kunna platsindela tidplanen samt ta bort dolda buffertar mm som inte framgick av det traditionella Gantt-schemat. De kopplade aktiviteterna, tillsammans med uppföljningsfunktionen, gör det möjligt att direkt se konsekvenserna för den totala tidplanen av en ändrad produktionstakt eller aktivitet. Besparingen ligger i ökad kvalitet och i minskade störningar i projektet.

Kan infria beställarens önskemål

Vico´s verktyg för kalkylering, tillsammans med en bra 3D-modell ger möjligheten att, i mycket tidigt skede, kunna ta fram kalkyler och göra kostnadsanalyser tillsammans med beställaren för att hitta den lösning som bäst uppfyller dennes önskemål, säger Jonas Thörnqvist.

Bättre kontroll och överblick över projektet och möjligheten att se potentiella risker i planeringen, även långt fram i tiden, är enligt Jonas Thörnqvist andra fördelar med Schedule Planner.

Bara att riskerna tydliggörs medför att de minskar eftersom du då kan agera, istället för att bara reagera i stundens hetta, menar han. Möjligheten att visualisera tidplanen i 3D-modellen minimerar risken ännu mer, eftersom det visuellt framgår om aktiviteterna utförs i en mindre lämplig ordning. Det innebär inte enbart mindre risk i tidplanen, utan även minskade risker och störningar i leveransplaner, inköpsplanering, logistik/materialförsörjning och inte minst i byggproduktionen. Att kunna göra tidiga kalkyler och analyser hjälper också oss och beställaren att tidigt kunna fatta beslut om exempelvis vilket utformningsalternativ som ryms inom budgeten.

Utbildning kortar startsträckan

Jonas Thörnqvist

Jonas Thörnqvist har gått kurser hos Vico.


Den avslutande övningen i kursen för Schedule Planner handlade om att analysera och optimera en verklighetsbaserad tidplan, berättar Jonas Thörnqvist. Övningen visade vilket kraftfullt verktyg Schedule Planner är. Kursen i mängdning & kalkylering visade fördelarna med att ta mängderna från 3D-modellen för att kunna kontrollera att ”allt” finns med i kalkylen.


Jonas Thörnqvist anser att Vico Office är användarvänligt och intuitivt.


Men jag rekommenderar ändå att man går på kurs för den modul/funktioner man är intresserad av för att kunna dra nytta av modulernas fulla potential. Det är också viktigt att arkitekter och konstruktörer/projektörer Vico-certifierar sig för att kunna rita 3D/BIM-modellerna med rätt kvalitet och Level Of Details (LOD), så att modellerna går att använda för kalkylering, tidplanering med mera.


Lägg fast en strategi!


Vid en implementering av Vico Office bör man lägga upp en strategi.


Glöm då inte bort potentialen, både inom företaget samt hos företagets kunder och leverantörer, säger Jonas Thörnqvist. Varje enskild modul i Vico Office har sin egen potential. Tillsammans ger de en multipel utväxling, som kan ge nya affärsmöjligheter. Jag hoppas också att det utvecklas nya funktioner för t ex varuförsörjning/logistik och att funktionerna för bl.a. inköps- och tidplanering fortsätter att vidareutvecklas.