Work Package Manager

Offert och anbudshantering

Vi måste skicka ut en förfrågan för att få in priser, hur kan vi göra det med Vico Office? Med Work Package Manager kan du skapa offertpaket för att handla upp byggentreprenörer/UE. Du kan exportera ut din förfrågning av t.ex stommen och du väljer själv om du vill ta med mängderna eller inte. När du sedan får tillbaka offertsvaren/anbuden kan du enkelt analysera dessa oavsett om de lämnar en klumpsumma eller ett detaljerat svar, briljant! Tilldela en vinnare och du låser priset i kalkylen.

Koppla kalkylen till en offert

Knyt kalkylen till ditt offertpaket.

Skapa först de offerter som du önskar, drag sedan och släpp kalkyldata på "Vico Office manér". Du kan välja vilka nivåer du vill visa i din offert-förfrågan för att göra det tydligare för mottagaren.

Offertförfrågan

Exportera direkt till excel, med eller utan mängder, du väljer.

När du skapat dina offertpaket är det dags att skicka ut dem på förfrågan. Med en knapptryckning exporteras din förfrågan ut till en Excel fil så att mottagaren inte behöver Vico Office. Du väljer om du vill ta med dina mängder eller inte, valet är ditt!

Analysera anbuden

När du fått in dina anbud kan du snabbt analysera dem mot varandra.

Om du får svar per mail eller telefon kan du själv mata in priset på förfrågan. Om Excelen har fyllts i så kan du importera den för att sedan analysera de olika anbuden mot varandra. Utse en vinnare och lås priserna i din kalkyl.