Vico Receptregister

Vi samarbetar med ÅF Bygganalys och återanvänder samma data som andra i branschen

Vico har ett nära samarbete med ÅF/Bygganalys för framtagande av en receptdatabas med spill, åtgångstal, priser mm. Det är samma databas som andra mjukvaror använder sig av på Svenska marknaden vilket innebär att du känner igen dig. Vico Receptregister är ett tillval till Vico Office som du prenumererar på och som uppdateras 1 gång per år. 


Vi har receptregister innehållande priser för hus-, kommersiella- och anläggningsprojekt.

Drag och släpp = Klart!

Använd autofyll, LIVE sökning eller drag och släpp för att lägga in dina recept från Vico Receptregistret.

Det är så enkelt att arbeta med Vico Office. På många ställen drar du och släpper det du vill koppla ihop eller hämta. På samma sätt gör du även när du skall hämta in recept från Vico Receptregistret. Du kan även använda funktioner som autofyll, LIVE sökning, eller som sagt drag och släpp!

Färdiga rapporter

Nettokalkyler, arbetsplatsomkostnader, resursammanställning, kostnadsjämförelser!

Med i paketet Vico Receptregister följer även några Svenska rapportmallar med för utskrift och distribution som PDF:er, Excel filer eller annat. Naturligtvis får du ett stort försprång i ditt arbete när du inte behöver börja från början utan kan använda våra färdiga mallar.