Vico Office Client

Vico Office Client är kärnan i VICO. Här skapas projekten, här nyttjas 3D motorn och den mycket effektiva databasen, rapportmotorn mm.

VICO är på Svenska (och många andra språk), vi lägger ner mycket tid på översättningen så att implementeringen skall gå så smidigt som möjligt. Vico Office Client behövs för alla som skall arbeta med de olika modulerna. Här skapas och hanteras projekten, du gör importer och exporter, skriver ut rapporter och navigerar i 3D vyn. Vid installationen installeras även stöd för import av IFC och SketchUp modeller men även tillägg för att publicera ARCHICAD, Tekla, Revit, BuildingDesigner, Autocad direkt till Vico Office för att minska risken för fel.


Redan från start finns det stöd för versionshantering som sedan används i respektive modul för t.ex analysera 2D ritningar, 3D/BIM modeller, tillkommande/avgående mängder, kostnadsanalyser osv. Vid installationen får du även med stöd för Excel importer för t.ex kalkyldata, mängder mm.

Direktpublicering

Du kan, om du vill, publicera dina 3D/BIM modeller direkt från ditt cad-verktyg till Vico Office eller importerar IFC-filer.

Det finns flera olika sätt att få in 3D/BIM modellerna till Vico Office. Bilden visar hur det ser ut i Revit och ARCHICAD men det fungerar på samma sätt för SketchUp, Tekla mfl. Vico Office har även stöd för det öppna standardicerade filformatet, IFC. Det gör det möjligt att hämta in BIM-modeller från de flesta BIM/CAD-verktygen på marknaden. Vico Office läser även in de flesta parametrarna som skapas i modellen för kunna återanvändas för namngivning av mängdposter.

Navigering

Du kan fritt filtrera, mäta och navigera runt i 3D/BIM modellerna.

Vico Office olika verktyg för att navigera och filtrera ger dig mycket stor flexibilitet att isolera och visa precis det du söker. Du kan t.ex välja att filtrera fram alla väggar på plan 4! Självklart kan du även mäta i 3D/BIM modellen och markera objekt för att se mer information om dem.

Versionshantering

Vico Office har inbyggt stöd för versionshantering.

När du lägger in en ny modell skapas en ny version i Vico Office. Om du sedan har tillgång till Document Controller modulen kan du verkligen analysera dessa versioner av 3D/BIM modellerna mot varandra men även 2D ritningarna kan integreras. 

Dynamiska rapporter

Skapa egna rapporter med mycket stor valfrihet!

Vico Office inbyggda rapportmotor är mycket dynamisk och flexibel. Du kan fritt lägga in bilder, data, sortera och beräkna men inte minst designa dina egna rapporter. Detta görs med Report Designer som följer med Vico Office. Du kan skapa rapporter i många olika format så som PDF, excel (till andra externa system), text mfl. Vi har skapat Svenska rapportmallar som följer med vårt Vico Receptregister.

Jämför och uppdatera

Jämför och uppdatera data, vid t.ex en prisuppdatering.

Med denna funktion kan du jämföra och flytta data mellan dina projekt och dess versioner på ett smidigt sätt. Vico Office håller reda på allt som ändrats och uppdaterar allt eller det du väljer att uppdatera.

Excel importer

Smidigt sätt att importera data till Vico Office

Med den inbyggda Excel-importen kan du smidigt importera kalkyldata, mängder mm. Säkerställ att fält- och data-strukturen stämmer, sedan är det bara att hämta in all data med några knapptryckningar.