Vi blir Nolliplan

Lasercad Sverige AB med bifirman Graphisoft Sverige och systerföretaget Vico Sweden går nu samman till ett gemensamt bolag – Nolliplan AB.

Bolagen erbjuder unika och innovativa verktyg för att effektivisera byggprojekt. Med sina ledande mjukvaror ARCHICAD, SOLIBRI och VICO samlar de nu alla produkter under ett och samma varumärke.


– Detta är ett mycket strategiskt och logiskt steg i vår utveckling. Inte minst för att vara ett ännu bättre stöd till den svenska byggindustrin. Med unik kunskap erbjuder vi den bredaste kompetensen för att effektivisera och optimera byggprojekt i Sverige. Det blir naturligt för alla att kontakta oss när de vill hitta kraftfulla verktyg för att utveckla sitt företag och processer med hjälp av digitalisering och BIM, säger Magnus Dulke, VD för Nolliplan AB.


Tillsammans har bolagen lång och gedigen erfarenhet från branschen och de samlade kunskaperna kommer nu till nytta för kunderna.

– Ja, äntligen! Nu är det dags. Vi har under många år byggt upp flera starka varumärken och vinner kontinuerligt nya kunder och tar marknadsandelar. Nu vill vi samla vår kompetens och tydligare stötta våra kunder i deras framtida satsning på digitalisering och BIM, säger Patrik Mälarholm, marknadschef och vice VD för Nolliplan AB.


Kontakt

Patrik Mälarholm
Marknadschef & vVDVD
070-344 64 84
patrik.malarholm@nolliplan.se


Magnus Dulke
VD
070-344 64 24
magnus.dulke@nolliplan.se