Takeoff Manager

Mängdavtagning från 3D/BIM-modeller och PDF-ritningar

2D ritningar och/eller 3D/BIM modeller? Det spelar ingen roll! Samla alla dokument och mängder på ett och samma ställe!

Med Takeoff Manager mängdar du antingen manuellt från 2D PDF-ritningar eller automatiskt från 3D/BIM modeller. Du får enkelt ut mängder per plats/läge/etapp med unika funktionen för platsindelning. Mängderna integreras sedan med kalkylen, tidplanen och inköpen i ett arbetsflöde, utan importer och exporter. När ändringar sedan sker uppdateras 3D mängderna helt automatiskt och du kan jämföra avgående och tillkommande mängder på nolltid.


Du får full kontroll på alla mängderna tack vare Vico Office integrerade arbetsflöde med versionshantering!

2D mängdavtagning

Skala, mät, klart!

Efter att du har importerat PDF-ritningarna med Document Controller kan du skala om dem och börja mängda direkt från 2D PDF-ritningarna. Du snäpper enkelt mot fästpunkter och linjer och mäter snabbt upp dina ritningar.  Mät, areor, stycke saker, längder mm. Med inbyggt stöd för formler kan du göra beräkningar av olika slag. Mängda arean, hämta omkretsen, ange höjden och låt formlerna beräkna väggarean. 2D mängderna kan även bli platsindelade så att du vet exakt vilka mängder som finns på plan 4, i lägenhet 43, i sovrummet!

Automatiska 3D/BIM mängder

3D/BIM modeller ger dig automatisk mängdavtagning

3D/BIM modellerna ger dig oanade möjligheter att extremt snabbt sätt läsa av alla mängderna från 3D/BIM modellerna. Projektörerna använder en logisk och konsekvent namngivning t.ex BSAB, BIP-koder eller COclass. Dessa namn och egenskaper hämtas in i Takeoff Manager och skapar en mängdlista med just dessa namn. Klicka på en mängdpost och du ser direkt i 3D fönstret vilka mängder det gäller. Snabbt, smart och snyggt!

Alla mängder, en mjukvara

Alla mängder, i en lista, på ett ställe både för 2D och 3D/BIM mängder.

Du kan alltså blanda de olika arbetssätten vilket medför ett flexibelt arbetssätt. Låt säga att arkitekten bygger en välbyggd 3D/BIM modell men konstruktören bara levererar 2D PDF:er. Trots det kan du ha alla mängderna på ett och samma ställe, en lista som du utgår ifrån för prissättning av ditt projekt. Du får bättre kontroll och ser exakt vilka mängder som har kalkylerats och vad som saknar pris. 

Du kan fritt skapa egna mängdposter, namn-ändra, byta typ, flytta objekt mellan olika mängdposter, slå ihop mängdposter mm. Allt för att arbetet skall gå så smidigt som möjligt.

Unika algoritmer

Vico Office räknar själv ut mängderna med unikt utvecklade algoritmer för att säkerställa ett optimalt resultat.

För att säkerställa att alla mängder hanteras på samma sätt oavsett vart 3D/BIM modellerna har skapats har Trimble utvecklat egna algoritmer för att mängda av alla objekten. Det ger dig en tydlig bild på vilka mängder du får och hur dessa har beräknats vilket ger dig en god förståelse för hur du kan använda dem.

Mängdrapporter

Du kan exportera ut alla mängderna med hjälp av den kraftfulla rapportmotorn.

Vico Office inbyggda rapportmotor låter dig exportera ut data i flera olika format så som PDF, Excel, html mfl. Du kan även skapa egna rapportmallar som du kan använda i dina projekt. Kanske du vill ha ut en rapport med alla mängderna platsindelade.