Stockholms Stad

Slussen & Värtan planeras med Vico Office

Projektet Slussen är ett av de mest omtalade, omskrivna och debatterade projekten i Sveriges historia. En mycket intressant utformning av nya Slussen i centrala Stockholm har tagits och man använder sig av Vico Office i projektet med fokus på 4D skedesplanering.

Tekniken används även i Värtan, en del av Norra Djurgårdsstaden

”Tidplanering är ett kommunikationsinstrument som måste vara lättförstått och överskådligt. Genom att konceptet 3D, 4D baserat på platsberoende aktiviteter hjälper det oss att identifiera och tydliggöra konfliktpunkter inom ett specifikt enskilt område som definierats. Detta visualiseras tydligt genom flowlineplanering.” Berättar Fredrik Bergman, genomförandechef Norra Djurgårdsstaden på Exploateringskontoret.

Stockholms Stad - Vico Office

VD för Vico, Patrik Mälarholm berättar

"Vi är naturligtvis mycket stolta över att våra lösingar används i några av Sveriges mest intressanta byggprojekt. För oss är samarbetet med Stockholms stad extra intressant då vi ser att teknik och process går hand i hand utifrån kraftfulla innovativa verktyg. Nästa steg är att beställarna börjar ställa krav på användande av integrerade lösningar så som Vico Office, men även platsbaserad tidsplanering som Schedule Planner erbjuder.”

"Det vi ser i Slussen är bara början på ett nytt sätt att arbeta på, som verkligen hjälper alla parter i projekten, stora som små. Jag vet att vi kommer att se och höra mer om våra tjänster och produkter i alla typer av projekt.” Berättar Patrik Mälarholm, VD för Vico