Statens Fastighetsverk

Skiss över ny- och tillbyggnationerna i kvarteret björnen.

Kvarteret Björnen

I centrala Stockholm pågår nu ett av SFV:s största byggprojekt. Det är kvarteret Björnen vid Drottninggatan som ska byggas om och byggas till. Målet är att kvarteret Björnen ska kunna erbjuda god arbetsmiljö, ändamålsenliga, flexibla och funktionella lokaler. 


Vi är väldigt glada att kunna meddela att Vico Office används som projekteringsverktyg för projektet!

Vico Office - Framgångsfaktor

Torbjörn Englund har fått uppdraget av SFV som huvudprojektledare för kvarteret Björnen. "Det ska bli väldigt spännande och jag är övertygad om att detta blir en framgångsfaktor för projektet!"