VICO - Steg för steg

Steg för steg arbetar du i Vico Office unika, integrerade arbetsprocess.

Fokus på tid- och kostnadsoptimering av byggprojekt genom en smartare digitalisering ger enastående resultat! För att lyckas med det krävs nya verktyg och arbetsprocesser, vi föreslår Vico Office.


Vico är en förkortning av Virtual Construction, virtuellt byggande. Vi definierar de olika dimensionerna av BIM så här: 2D är ritningarna, 3D-BIM är modellerna, 4D-BIM är tidplanerna och 5D-BIM är kalkylerna, definitioner som många i branschen har anammat. 


Ställ rätt krav och samordna dina ritningar och 3D/BIM modeller. Tänk dig sedan att automatiskt få ut alla mängderna från din 3D/BIM modell, med en knapptryckning efter du ställt rätt krav. Platsindela så att du får mängder per plats (etapp, trapphus, våning, lägenhet, rum osv) automatiskt. 


Beklä sedan mängderna med kalkylrecept och du ser vilka mängder du kalkylerat och om något har missats. Återanvänd platsindelade mängder och kostnader samt timmarna från kalkylen så att dessa driver din tidsplan och automatiskt skapar en 4D simulering av ditt byggprojekt. Tilldela resurser, följ upp ditt projekt, skapa inköpstidsplaner för logistik och materialförsörjning.


Lägg även till den inbyggda funktionen för versionshantering där du snabbt ser tillkommande/avgående mängder, hur kostnad och tid påverkas av nya PM/ändringar i din 3D/BIM-modell. Du kan även prova olika designlösningar för att direkt se hur dessa slår på tid- och kostnad!


För att lyckas med det krävs nya verktyg och arbetsprocesser som är framtidssäkrat.


Återanvänd alla dimensionerna av BIM för tid och kostnadsoptimering med Vico Office