I Solibri Model Checker gör du enkelt samordningen av olika CAD-modeller baserat på regler du själv väljer och skapar. Programmet bygger på det öppna filformatet IFC men har även direktkopplingar till de flesta stora CAD-program.


SMC Grundkurs, 1 dag

I grundkursen kommer du att lära dig hur BIM och IFC hör ihop och fungerar. På ett enkelt sätt göra kvalitetssäkringar av din modell och genomföra kollisionskontroller mot andra konsulter. Under en dag tar du stegen in i BIM-världen. Du kommer att förstå vad rulesets är och hur de bestämmer vad Solibri kontrollerar. Du lär dig att ta emot IFC-modeller och hantera dem i programmet. Undersöker och kontrollerar för att skapa visuella presentationer direkt i Solibri.

Förkunskaper: grundläggande förståelse för CAD-verktyg.

Klicka HÄR för datum och intresseanmälan ››