SOLIBRI

1 min 15 sek Intro till BIM och SOLIBRI

SOLIBRI är ett verktyg som analyserar BIM-modellernas tillgänglighet, kvalitet och säkerhet.

Systemet erbjuder visualisering med en intuitiv walk-through-funktionalitet. SOLIBRI analyserar byggnaden och avslöjar eventuella brister och svagheter i konstruktionen, byggdelskollisioner och kontrollerar att modellen uppfyller byggnormer och eventuella regler som är utformade för olika byggnormer. Nolliplan Sverige är landets enda Silverpartner hos SOLIBRI Inc.

Regler för svensk byggstandard.

Nolliplans anpassning och regeluppsättning är samtliga på svenska. Ett beskrivande dokument finns att hämta som pdf HÄR ››. Svensk terminologi gör att du arbetar effektivare utan att fundera på vad de engelska begreppen innebär när du kontrollerar en modell. Regler på svenska gör det enklare att anpassa till just dina egna önskemål när du ska kvalitetskontrollera en BIM-modell. All utbildning och support sker på svenska. Våra regeluppsättningar hanterar byggkoder från bland annat ARCHICAD, Magicad, Revit och Tekla.


SOLIBRI tillför ett mervärde under hela byggnadens livscykel. Programmet används flitigt av fastighetsägare, byggföretag, arkitekter och ingenjörsföretag.

Hämta beskrivande dokument om vår svenskanpassning av Solibri HÄR ››

SOLIBRI är ett värdefullt verktyg för att:

- Fastighetsägarna kan kontrollera designen mot ett givet programkrav.

- Arkitekter och ingenjörer kan samgranska sina modeller. Samordning av 3D modeller med teknikkonsulten ger stora besparingar.

- Byggföretag kan lätt erhålla tillförlitliga mängder för att exempelvis jämföra priser.

- Förvalta byggnaden, genom att få bättre kontroll av material och underhåll.

SOLIBRI koncept

Kvalitetssäkra din BIM-modell.

SOLIBRI är ett regelbaserat analysverktyg av en. Den här filmen ger en kort introduktion av vad du kan förvänta dig.

1 min SOLIBRI koncept engelska

1 min Introduktion till SOLIBRI engelska

SOLIBRI introduktion

Detta är SOLIBRI!

Engelsk övergripande presentation om vad SOLIBRI är och hur det kan hjälpa dig i dina BIM-projekt. 

Smart parkeringskontroll

Kontrollera parkeringsplatsr

SOLIBRI låter dig söka efter fel och brister i din BIM-projektering. Här får du lära dig hur du kan kontrollera att parkeringsplatserna uppfyller dina krav.

43 sek Kontrollera parkeringsplatser engelska

42 sek Kontrollera ventilationen i SOLIBRI engelska

Kontrollera ventilationen

En smart regel för at

SOLIBRI är super smart! Denna engelska film berättar om hur du kan kontrollera så att du har korrekt ventilation, sprinkler, wifi eller övervakning i din BIM-modell! Men också få tips hur du behöver korrigera projekteringen för att uppfylla kraven.