SOLIBRI är ett verktyg som analyserar BIM-modellernas tillgänglighet, kvalitet och säkerhet.

Systemet erbjuder visualisering med en intuitiv walk-through-funktionalitet. SOLIBRI analyserar byggnaden och avslöjar eventuella brister och svagheter i konstruktionen, byggdelskollisioner och kontrollerar att modellen uppfyller byggnormer och eventuella regler som är utformade för olika byggnormer. Nolliplan Sverige är landets enda Silverpartner hos SOLIBRI Inc.

Regler för svensk byggstandard.

Nolliplans anpassning och regeluppsättning är samtliga på svenska. Ett beskrivande dokument finns att hämta som pdf HÄR ››. Svensk terminologi gör att du arbetar effektivare utan att fundera på vad de engelska begreppen innebär när du kontrollerar en modell. Regler på svenska gör det enklare att anpassa till just dina egna önskemål när du ska kvalitetskontrollera en BIM-modell. All utbildning och support sker på svenska. Våra regeluppsättningar hanterar byggkoder från bland annat ARCHICAD, Magicad, Revit och Tekla.


SOLIBRI tillför ett mervärde under hela byggnadens livscykel. Programmet används flitigt av fastighetsägare, byggföretag, arkitekter och ingenjörsföretag.

Hämta beskrivande dokument om vår svenskanpassning av Solibri HÄR ››

SOLIBRI är ett värdefullt verktyg för att:

- Fastighetsägarna kan kontrollera designen mot ett givet programkrav.

- Arkitekter och ingenjörer kan samgranska sina modeller. Samordning av 3D modeller med teknikkonsulten ger stora besparingar.

- Byggföretag kan lätt erhålla tillförlitliga mängder för att exempelvis jämföra priser.

- Förvalta byggnaden, genom att få bättre kontroll av material och underhåll.

Johan Ahrebo & SOLIBRI

Johan ger tips och trix om hur du kan arbeta med SOLIBRI utöver vanliga kollisionskontroller.

Johan Ahrebo

Vad gör SOLIBRI?

Vilka problem löser Solibri?

Solibri är ett regelbaserat analysverktyg av en BIM-modell.

Den här filmen ger en kort beskrivning av vad du kan förvänta dig.

PEAB om hur de använder Solibri

Mattias Lindström PEAB Sverige om hur de använder Solibri.

Mattias Lindström är en av personerna som driver BIM-processen inom PEAB. Titta på denna film och få en inblick i hur PEAB använder Solibri.

PEAB om Solibri.

Juul & Frost om Solibri

Juul & Frost om Solibri

Juul Frost Arkitekter i Danmark berättar kort om Solibri.

Här diskuterar Flemming Frost (grundare och partner), Morten Bilde (BIM Manager) och Ulf Wennlöf (ByggTema entreprenörer) hur Solibri har höjt kvalitén på arbetsprocessen med BIM. Denna film är gjord av BIM Equity i Danmark.