SL

Torbjörn Englund, från Projektledarhuset berättar om arbetet med Ulvsunda Depån.

Sparar 13 veckor med Schedule Planner

Som ett led i att effektivisera produktion och tidplanering samarbetar SL's projektledare för tvärbanans utbyggnad med Vico.


Vico Schedule Planner - Kraftfullt

Vico Schedule Planner erbjuder ett mycket kraftfullt sätt att planera och visualiserar tidplaner och imponerar mycket. Vi får möjligheten att minimera riskerna och optimera vårt projekt. Berättar Torbjörn Englund - projektledare för Ulvsundadepån i SL's utbyggnad av Tvärbanan.


Sparar 13 veckor!

Den första analysen som gjordes tillsammans med Vico resulterade i att projektet kunde kortas med hela 13 veckor. Berättar Michael Dahlkvist på Vico.


Det är inte ovanligt att vi med våra verktyg kan analysera och optimera byggprojekt på samma sätt som med Ulvsundadepån.

Fler och fler beställare

Vi är mycket stolta över samarbetet med SL gällande Tvärbanan. Kunden såg omedelbart stora vinster och möjligheter med att använda vår teknik i sina projekt. Berättar Patrik Mälarholm VD på Vico.

Vi märker att fler och fler beställare får upp ögonen för smartare planering av byggprojekt för att minimera riskerna och optimera tidplanen med Flowlinetekniken. Många ser även stor nytta av att återanvända BIM modellerna och integrera dem med mängdning, kalkylering och tidplanering i Vico Office.


Kraftfull uppföljning

Flowline konceptet låter dig inte bara planera, analysera och optimera projekt utan även en trygghet under produktion med en mycket enkel funktion för produktionsuppföljning och prognostisering.

Schedule Planner är ett verktyg som många väljer att byta till runt om i världen bl.a. för att komma igång med Lean för byggindustrin.