Schønherr

Frank Hasling Pedersen

Intervju med Frank Hasling Pedersen

Frank Hasling Pedersen (Schønherr) - GRAPHISOFT Key Client Conference, 2017


Frank Hasling Pedersen, Architect, IT och BIM manager Schønherr A/S i Danmark. Ett företag som specialicerar inom landskapsarkitektur. Schønherr A/S är grundat 1984 och är ett av Danmarks mest erfarna kontor inom sina kunskapsområden.