Schedule Planner

59 min Tidsplanering med 3D/BIM och 4D simuleringar

Skapa platsbaserade, detaljerade tidsplaner där du omedelbart ser kollisioner, luft och risker och optimerar dina resurser med Flowline


Låt inte din tidplan bara hänga på väggen, flera meter lång med hundratals, ibland tusentals rader. Låt din tidsplan bli ett av dina viktigaste styrande dokument för projektet för att hålla både byggtid och budget. Skapa säkrare och effektivare tidplaner med Schedule Planner.


Schedule Planner är tidsplaneringsmodulen som kan användas med eller utan 3D/BIM-modeller och utgör marknadens kraftfullaste tidsplaneringsverktyg! Med sin unika platsindelning blir arbetet i tidsplanen mer precis och mer lättarbetad men inte minst enklare att visualisera, analysera och optimera tillsammans med kollegorna i projektet.

Allt på ett ställe

Det går lika bra att göra huvudtidplaner, produktionstidsplaner som projekteringstidplaner. Du får bättre flyt, bättre rytm och ökad kontroll på dina resurser. Du samlar Gantt, Flowline, resurskurvor, inköp, uppföljning m.m. i samma vy om du vill!

Skapa din tidsplan

Skapa din platsindelning och rita sedan in dina aktiviteter. Du kan skapa aktiviteterna i Gantt, Flowline eller i Nätverksvyn (strukturplan). Att planera direkt i Flowline sparar otroligt mycket tid, du kan skapa en tidsplan med mycket hög noggrannhet på några minuter, något som ofta tar timmar i andra program. Du ser också tydligare aktiviteterna på sin plats.

Logik och beroenden

Med nätverksvyn skapar du snabbt och extremt enkelt dina logiska beroenden i din tidsplan. Då tidplanen är platsbaserad, skapar du bara en bråkdel av de beroenden som skulle behövas i ett aktivitetsbaserat tidplaneringsprogram. Som du ser på bilden skapar vi endast 3 st beroenden som i detta exempel motsvarar ca 200 beroenden i Gantt! Automatiskt visas också de kritiska beroendena för att hitta ett perfekt flyt (flow) i din tidsplan.

Mängder & Resurser

Du kan enkelt tillföra mängder till din tidplan om du så önskar. Antingen genom att fylla i data manuellt, importera data från en Excel-fil, eller det mest effektiva, att integrera Schedule planner med Vico Office (4D-planering). Automatiskt skapas en resursgraf som är levande, du kan välja att ta ut resurskalendrar för att se hur många personer som skall arbeta ett vist datum eller moment.

Kassaflöde

Integrera kostnaderna i ditt arbete och du får automatiskt ut ett kassaflöde. Du kan även redovisa hur kostnaderna fördelas per plats, när och vilka aktiviteter som utgör kostnaderna. Schedule Planner är ett komplett verktyg för att planera, visualisera, analysera och optimera ditt projekt!

Integrerad Inköpsplanering

Utifrån din tidplan skapar du inköpsaktiviteter. Då mängderna fördelas per plats tillsammans med kostnader ser du vad som behöver levereras till projektet, "just in time". Ett signalsystem ger dig även en överblick kring vilka inköpsaktiviteter som behöver åtgärdas, vid rätt tid. Du kan också skapa "todoer" för t.ex leveransbekräftelser mm.

4D - Integrera 3D/BIM modellerna

Integrationen till Vico Office är oslagbar. Du får automatiskt aktiviteterna fyllda med mängder, recept och kostnader. Du får automatiskt ut kassaflöden och inte minst en automatisk 4D simulering där du kan spela upp din tidsplan i en 4D vy!