Projektledare

Ökad kontroll

Det är viktigt att kunna tolka och härleda tid och kostnader i byggprojekt. Vico's lösning hjälper projektledaren att få en ökad kontroll och bättre kommunikation.


3D, 4D och 5D - BIM

För dig som projektledare kan du använda hela kraften med Vico's produkter, allt ifrån samordning mellan projektörerna men även återanvända BIM modellerna för mängdning, kalkylering och tidsplanering.


Nedan följer ett axplock av projektledare som redan tagit steget och kommit igång med Vico Office.