Produkterna

Marknadsledande produkter för visualisering, projektering, granskning, mängdning, kalkyl och tidsplanering.

Med Nolliplans produkter arbetar du i ett obrutet arbetsflöde från BIM modellering (ARCHICAD), granskning (SOLIBRI), mängdning (VICO), kalkyl (VICO) och tidsplanering (VICO). Hela flödet genom öppna format. 


Att skapa ritningar och högkvalitativa BIM modeller men inte minst kvalitéts säkara innehållet och återanvända allt som skapats i nästa skede ger en ökad produktivitet för byggbranschen.


Våra produkter anpassar vi till Svenska marknadens krav och har stöd för BIP-koder, CoClass, AMA, BSAB mm. Vi har färdiga startfiler och mallar som gör att du snabbt kommer igång och blir produktiv med våra mjukvaror!