Production Controller

Uppföljning av tidsplanen

Att skapa och optimera en tidsplan är väldigt viktigt, men det är ännu viktigare att tidsplanen följs upp, annars finns risken att arbetet är bortkastat. Tidsplanen skall inte vara ett dokument som skapas bara för att det krävs, det skall driva den kommande produktionen. Det är därför avgörande att snabbt kunna se hur en försening påverkar produktionen och vilka beslut man måste ta för att rätta till oförutsedda problem.

Uppföljning

Följ upp din tidsplan och styr projektet i mål. Skriv in ditt faktiska utfall per datum, mängden utfört arbete eller procentuellt utfört arbete. Automatiskt färgkodas aktiviteten på den platsen du för in utfallet. 

Grön = i tid och slutförd
Blå = pågår i tid
Gul = sen men har startat
Röd = sen och har inte startat

På en mycket liten yta ser du statusen för hela projektet.

Prognoser

När du följer upp din tidsplan får du omedelbart en prognos på ditt arbete som svarar på "hur ligger vi till". Prognosen beräknas utifrån nedlagt arbete kontra planerade resurser och kommande mängd arbete. Detta ger dig en klar och tydlig bild hur ditt projekt kommer att utvecklas.

Resurshistogram

Du kan använda resurshistogrammet för att få ut grafer på nyttjande av t.ex betong, "betongkurvor". Men det finns flera intressanta användningsområden.

Risksimulering

Production Controller möjliggör för dig att genomföra en s.k Monte-Carlo risksimulering. Detta innebär att du kan simulera tusentals olika riskscenarion och få dessa redovisade för dig i Flowline - riskerna som finns och hur stora riskerna är.