Prissätt din design

Vad kostar mina designalternativ?

Vi har tagit fram en unik kurs där vi med hjälp av våra unika verktyg extremt snabbt och effektivt kan prissätta 3D-modeller i alla skeden. Genom att återanvända geometrier och arbeta strukturerat kan vi jämföra olika designalternativ mot varandra och se hur PM slår mot kostnaden per automatik. 


Vi ser detta som en mycket viktig del i digitaliseringen av byggbranschen, att kunna återanvända data digitalt och automatisera tidskrävande arbetsmoment men inte minst kunna analysera data på nytt sätt. På kursen lär du dig hur du med enkla metoder snabbt kan beräkna kostnader i tidigt skede och vad man skall tänka på i de olika skeden i projektet. 


Målet med kursen är att du med hjälp av digitaliseringen kan återanvända, kvalitétssäkra och automatisera data/information i byggprojektet för att kunna analysera projektets kostnader.

Detta lär du dig

Kursen vänder sig till dig som skapar 3D-modeller och önskar få en indikation om kostnaden i projektet.

  • Projektör
  • Projekteringsledare
  • Kalkylator

Målet är att du efter kursen själv kan komma igång med enklare modellering i ARCHICAD, kvalitetssäkring i SOLIBRI och kalkylering i VICO. Du lär dig bland annat

  • Logiskt, konsekvent modellering och namngivning i ARCHICAD.
  • Kvalitetssäkring av din design i SOLIBRI.
  • Kalkylering och hantering av revideringar i VICO.
  • Introduktion till hur du kan automatisera kalkylprocessen.
  • Jämförelse av designalternativ.

Övrig information

Kursens längd: 1 dag
Plats: Nolliplans kontor i Solna
Tid: 09:00 - 16:00 om inget annat anges.
Förkunskaper: Grundläggande datakunskap och kunskap inom byggprocessen.
I kursen ingår fika och lunch.

Skicka en kursförfrågan genom att fylla i formuläret nedan.