Planeringsdagen 26/9

Lean, flyt, analyser, optimering - platsbaserad tidsplanering!

Kraften i platsbaserad tidsplanering, Flowline, kan inte beskrivas i ord så kom och lyssna, se och inspireras! Du får se ett bättre, effektivare och mycket smartare sätt att planera ditt byggprojekt på! Vi bjuder in inspirerande talare från branschen som berättar om sina erfarenheter.


Detta är ett gratis event för alla er som kommer i kontakt eller arbetar med planering i byggindustrin. Bjud gärna med dina kollegor och anmäl er nu!


OBS - bindande anmälan - vi tänker på miljön och inte vill slänga fika :-)


Välkommen till Planeringsdagen den 26 september, anmäl dig här!

Martin Rudberg

Halvera produktionstiden med bättre planering!

Valla Coach är ett forskningsprojekt som fokuserar på att öka produktivitet och säkerhet i byggprojekt, framför allt gällande industriellt byggande. Ett av delprojekten har analyserat tidsplaner för de aktiviteter som sker på byggarbetsplats och undersökt hur de kan förbättras genom förbättrade planeringsmetoder. Tidsstudier visar på att det finns ett glapp i de traditionella tidsplanerna på upp till 50 % och resultaten från simuleringsstudier i Vico Schedule Planner påvisar en potential att mer än halvera produktionstiden genom att övergå till taktbaserad och platsbaserad planering. Detta ställer dock krav på att trimma alla processer, inte minst försörjningsprocesserna och logistiken så att effektiva logistikprocesser borgar för effektiva produktionsprocesser, samt att kontinuerligt uppdatera och dela planer med berörda parter.