4.5 miljoner kr, någon?

- Tackar du nej till 4.5 miljoner i startbidrag, med potentialen att tjäna 50 miljoner längre fram?


Martin Rudberg berättar om hur forskningsprojektet Valla Coach och om hur flödeseffektivitet dramatiskt kan effektivisera dit sätt att tidsplanera ditt projekt. Det är ett företag som arbetar med industriellt byggande i totalentreprenader. Efter att ha genomfört en studie och gått 6.000 ronder och samlat in 82.000 datapunkter kunde man börja analysera tidsplanen i Flowline och skapa en effektivare tidsplan med häpnadsväckande resultat. Det visade sig att det är möjligt att korta byggtiden på byggplatsen med mer än 50%!!!

Martin Rudberg - 33 min 10 sek

Jonas Thörnqvist 19 min 45 sek

17% kortare tisdplan,trots...

... att 1 av två rivningsentreprenörer går i konkurs!? Jonas berättar om sina erfarenheter från tidigare projekt när har arbetade på WSP och Peab. Projektet genomfördes i Västerås med exeptionellt effektiv takt där lean och taktning skapade en mycket väl balanserad och optimerad tidsplan.


Med ett enklare planeringssätt med platsbaserad tidsplanering kan du planera övergripande men få en mycket mer detaljerad tidsplan, uran merarbete.

Effektivare tidsplanering.

Peter berättar om platsbaserad tidsplanering och hur det kan skapa bättre underlag för beslut, entydighet och transparens. Detta leder till ökad förståelse men inte minst är det "lätt" och snabbt att använda. 


Peter har använt tekniken i både stadsplanering, värtahamnen och i sjukhus, SÖS. I SÖS projektet var det möjligt att hitta luft i tidsplanen med en potential på att spara 2 månader av produktionstiden, med samma antal resurser, mer tid och lägre risk samt önskat buffert.

Peter Dufvenberg 18 min 23 sek