PEAB valde VICO

Mattias Lindström - PEAB

Satsar strategiskt på VICO

PEAB såg tidigt möjligheterna med att integrera och återanvända projektörernas BIM-modeller för att integrera dem i arbetet med mängdning, kalkylering, tidplanering mm.


Integrationen öppnar dörren till en spännande vidareutveckling och till nya användningsområden. Mängdning i VICO med valfri lägesindelning är ett stort steg framåt.


Dessutom satsar man på att enbart mängda från BIM-modeller med Vico Office som inkörsport för implementeringen.