Locum

Locum ser stora möjligheter med Vico Office!

Locum är en av Sveriges största beställare och förvaltar idag 2.1 miljoner kvadratmeter vårdfastigheter i Stockholms län. Locum har både nybyggnadsprojekt och stora renoveringsprojekt på gång de närmsta åren.


Stephan Woodbridge är projektdirektör på Locum och är ansvarig för samtliga projekt. Locum samarbetar med Vico i flertalet projekt för att utveckla BIM inom Locum. "Vi tittar tittar på 4D (tids-) och 5D (kostnadskontroll) och vi kan konstatera att det finns stora besparingspotentialer och effektiviseringsmöjligheter" berättar Stephan Woodbridge i en intervju. 

Beställarna måste ta tag i BIM

Locum utarbetar också en BIM-manual tillsammans med Vico för att öka förståelsen och för att kunna ställa rätt krav i upphanlingen.

"BIM har varit i branschen i många år men har inte lyft. Vi som fastighetsägare och beställare ser ett stort värde i BIM och tror att vi måste ta tag i dessa frågor" fortsätter Stephan Woodbridge.


25% kostnads- och tidsbesparing
Locum ser möjlighet till stora besparingar tack vare Vico 5D-BIM.
"Min uppfattning är grov men uppskattar att vi kan spara 25% av både tid och kostnad i våra projekt. Jag tror att det kan bli ännu bättre men det får vi låta framtiden utvisa..." förklarar Stephan.

Locum sparar pengar med Vico 5D-BIM

5D-BIM är ett lagarbete

"Vico har fått stort förtroende i branschen hos de stora byggföretagen och är ett företag med egen utveckling. De sitter inte still, kommer hela tiden med nya innovationer och idéer vilket vi som beställare ser mycket positivt på" berättar Stephan Woodbridge.

"Vico's engagemang är fantastiskt stort alltid, positiva och hjälpsamma, kommer med nya ideér. Jag ser vårt samarbete mycket fruktsamt och jag är helt övertygad om att Vico har en bra framtid framför sig.Jag kan varmt rekommendera Vico som samarbetspartner inom 4D och 5D" avslutar Stephan Woodbridge.

Vico har en unik 5D-lösning

Vico Office är den enda integrerade plattformen för 3D-mändning, 5D-kalkyl, tidsplanering, 4D-simulering mm. Vi är unika med sättet vi optimerar projekt. Vi analyserar kostnadsändringar, hur mängder ser ut i 3D, hur tidsplanen kan optimeras. Det är här våra kunder ser en mycket stor potential med Vico 5D-BIM.

"Det handlar inte om att skicka data från en 3D-modell till kalkyl vidare till en tidsplan, det har vi kunnat göra i många år. Att kunna integrera modellerna i kalkyl-arbetet för att visualisera, analysera och optimera är nyckeln till att våra kunder ser stora besparingar med Vico Office" förklarar Patrik Mälarholm VD för Vico.