LBS Manager

12 min Platsindelning av BIM-modeller och 2D-PDF:er

Att fritt skapa en platsindelning utan att påverka projektörens arbete är avgörande för att lyckas med mängdavtagningen!

Tack vare LBS Managers unika funktion att kunna platsindela (etapp, trapphus, våning, lägenhet, rum osv) 3D/BIM modellerna på valfritt sätt skapas förutsättningar för att få ut mängderna platsindelade. OBS - det är också möjligt att platsindela mängderna på PDF-ritningen om de ligger på ett referensplan! Denna indelning ligger till grund för att automatiskt skapa platsindelade kalkyler, platsbaserade tidsplaner och inte minst platsindelade mängder för logistik och inköp. 


Detta medför att du kan ställa lägre krav på projektören som inte behöver klippa sönder sin 3D/BIM modell och behöver inte heller namnge objekten beroende på var de finns vilket sparar mycket tid och minskar riskerna för fel!


Skapa valfria platser

Du klyver fritt 3D/BIM modellerna horisontellt och vertikalt

Du får enkla verktyg för att snabbt kunna dela in projektet horisontellt eller vertikalt. Om du vill så kan du använda en PDF-ritning att snäppa mot om du har lagt in den i ett referensplan i Document Controller. Det blir då extra enkelt att snäppa mot sektionslinjer, etapper, mm. Dessa linjer är dynamiska så du kan när som helst flytta dem.

Importera våningar

Du kan snabbt hämta in projektörens indelning

Vi vill dock varna för att använda denna funktion om du inte har mycket god kännedom om projektet och dess modellering. Detta då det ofta skiljer sig mellan hur de olika projektörerna har delat in projektet. Det bästa är att skapa en egen platsindelning som visas ovan. Men funktionen finns här för de som modellerar själva eller har mycket god kännedom om uppbyggnaden av projektet.

Platssystem

Du kan klyva samma modeller på flera olika vis!

Det händer ibland att du vill klyva samma modell på olika sätt för att få ut mängderna indelade på olika vis. Det kan t.ex vara mängderna för stommen på ett sätt och stomkompletteringen på ett annat sätt. Detta finns det stöd för i LBS Manager, skapa ett platssystem och börja klyva dina 3D/BIM modeller på nytt, flexibelt och effektivt.

Platsindelade mängder

Automatiskt blir dina mängder platsindelade efter din klyvning.

När du är färdig med din platsindelning, beräknar du om mängderna och du får dem platsindelade automatiskt. Det innebär att du inte behöver tänka på att göra en platsindelad kalkyl eller dela upp mängderna på något vis, det är bara att fortsätta arbetet med kalkylen och tidsplanen.