BIM-Kontroll

Kontrollera och säkerställ att kraven följs och att handlingarna stämmer överens.


Det är viktigt att säkerställa att de senaste handlingarna används. Vi skall undvika onödiga problem på byggplatsen och säkerställa att det inte finns kollisioner. Hur vet vi att arkitektens ritning stämmer överens med konstruktörens 3D/BIM modell?


Tyvärr stämmer inte alltid 2D ritningarna överens med 3D/BIM modellerna. Det kan bero på flera olika skäl, olika detaljnivåer på ritning och 3D/BIM modellen eller att de uppdateras i olika takt. Detta trots att ritningen skall drivas av modellen.


För att säkerställa högsta kvalitet i projekteringen behöver du ha koll på följande:

  • Spåra alla ändringar mellan samtliga ritningar, varje streck är viktigt.
  • Spåra alla ändringar mellan alla 3D modeller, vad har ändrats och varför?
  • Att utföra kollisionskontroller för varje diciplin och mellan de olika diciplinerna.
  • Att 2D ritningarna och 3D/BIM modellerna stämmer överens
  • Säkerställa att namngivning av alla objekt är korrekta och konsekvent
  • Säkerställa att objekten är korrekt modellerade så att rätt mängder kommer ut

För att kunna besvara punkterna ovan behöver vi nya kraftfulla verktyg tillsammans med väl utvecklade arbetsprocesser. 


Vico Office stödjer ditt arbete på bästa sätt! Vico Office unika sätta att samordna alla handlingar gör att du snabbt skannar igenom 1.000-tals ritningar på några sekunder där du snabbt ser exakt vilka ritningar som har ändrats och vilka streck som har justerats. Det samma gäller även 3D/BIM modellerna! Du kan även kollisionstesta 3D/BIM modellerna. Du kan till och med använda den sk. hybridlösningen för att se 2D ritningarna i 3D modellen för att optimera samordningen! Du kan även med Vico Office mängdavtagningsfunktion läsa in alla objekten enligt önskemål, du kan sedan göra mängdanalyser för att säkerställa att mängderna stämmer. 


Vi erbjuder både mjukvaror och kurser för att ditt projekt skall samordnas på bästa sätt. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.