Digital ledarposition

JM vill ta en digital ledarposition i branschen och 2017 togs ett beslut att ta fram ett koncerngemensamt arbetssätt. JM ska arbeta modellbaserat i alla kärnprocesser.


Ställer rätt krav

» JM ställer krav enligt sin egenutvecklade modellmognadmatris som beskriver vad modellerna ska innehålla och hur de ska levereras. Modellerna levereras i det öppna filformatet IFC, industrial foundation classes. BIM-ledarna använder Solibri för att säkerställa modellernas kvalitet och innehåll. Det är en förutsättning att detta arbete utförs då det säkerställer hög kvalitet och korrekt namngivning på mängderna. 


Koncerngemensamt kalkylverktyg

Valet föll på Vico Office

» JM har beslutat om ett koncerngemensamt kalkylverktyg, Vico Office. Kalkyleringen sker i projektets alla skeden från projektidé, projektering och ut till produktion. JM i Stockholm gör samtliga sina kalkyler fullt ut i Vico Office, vi jobbar inte på det gamla sättet längre. Kraven som ställdes vid valet av system var att kunna nyttja strukturkapitalet, flexibilitet, spårbarhet och att det ska vara lätt att göra rätt.


Berättar Annika Granström, Kalkylchef och ansvarig för modellbaserat arbetssätt på JM AB, Stockholm

Visuella kalkyler

» Som kalkylprogram erbjuder Vico Office en visuell kalkylering som gör det mycket lättare att härleda mängder som är kopplade till kalkylen som redovisas i 3D-vyn.

Taggar, rapporter och mallar

» Taggar är viktiga och gör kalkylarbetet smidigare. De möjliggör enkel färgkodning av kalkylerna vilket underlättar arbetet. De ger oss också möjligheter vid skapandet av rapporter. Rapporterna används för att göra analyser samt som indata till uppföljning i ekonomisystemet. Vi bygger mallar för återkommande recept vilket gör vårt kalkylarbete mer effektivt. På sikt kanske vi kan automatisera arbetet genom att mängdposterna automatiskt knyts till recepten i kalkylen, men vi är inte där ännu.

Kunskap och våga tänka nytt

» I samarbete med Nolliplan utbildas personalen i JMs arbetssätt. Utveckling och utbildning sker i pågående projekt, så det måste ske kontrollerat samtidigt som vi vill utmana processerna. Det är viktigt att våga tänka nytt och arbeta med förändringsledning, avslutar Annika Granström.

Om JM AB

En av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden.

Framgångsrik projektutveckling förutsätter kompetens i allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, projektering och planprocesser till produktion och försäljning. JM har mer än 70 års erfarenhet i att behärska denna helhet på ett värdeskapande sätt, inte minst genom en nära kontakt med slutkunderna.


Läs mer om JM AB här.