Introduktion

Vi träffas för att titta närmare på vad våra produkter kan erbjuda för dig och din organisation.

Introduktion

Kostnadsfritt introduktionsmöte för att ge en övergripande bild och förståelse om våra produkter och hur de fungerar. Nu sker också en kundanalys där vi önskar veta mer om hur ni arbetar och vilka utmaningar ni har idag och hur ni önskar utvecklas.


Frågor som ofta besvaras på introduktionsmöten är:

  • Hur arbetar ni idag med BIM
  • Problem med dagens arbetsprocess och metodik
  • Varför vi valt just dessa verktyg
  • Konceptet med våra produkter
  • Vad är nyttan med våra produkter
  • Effektivare, roligare, bättre projekt med våra produkter?
  • Hur kan vi spara pengar på BIM tack vare våra produkter?
  • Hur har andra gjort?
  • Hur kan jag återanvända BIM modellerna i alla steg för projektering, visualisering, kvalitétssäkring, mängdning, kalkyl och planering?