Installation

Vilken licenstyp skall du installera?

 • Singel licenser - lokalt på din dator

Om du väljer singellicenser installeras en mjukvarunyckel lokalt på din dator och knyts till din hårdvara. Nyckeln kan flyttas mellan datorer och detta görs genom din licensportal som du får i samband med inköp av Vico Office.

 • Flytande licenser - dela licensen över nätverket

Flytande licenser erbjuder flera att arbeta mot samma licensnyckel. Detta innebär att licensnycklarna inte knyts till en specifik dator, utan kan delas ut ifrån exempelvis en licensserver. Detta innebär att flera användare (dock en samtidig) kan nyttja samma licens.

Installation av Vico Office

Mjukvaran Vico Office med alla sina inbyggda moduler måste installeras på varje enskild dator. Nedan följer riktlinjer som du bör ha koll på vid installation;

OBS - exportera ALLTID ut dina Vico Office projekt & dina rapportmallar före en uppgradering/ominstallation.

 1. Ladda ner den senaste versionen av Vico Office och installationsanvisningarna.
 2. CAD/BIM-verktyg (ArchiCAD, Revit, Tekla mfl.) skall vara installerade FÖRE installation av Vico Office för att publiceraren skall appliceras korrekt.
 3. Följ installations-guiden noga vid installationen av Vico Office.
 4. Säkerställ att virusskydd och brandväggar är korrekt inställda enligt installations-guiden.
 5. Installera singellicenserna lokalt på datorn, alternativt flytande på en licensserver. Följ installations-guiden.
 6. Installera en Vico Project Server om ni behöver detta. Följ installations-guiden.
 7. Ställ in eventuella backup-lösningar för ditt företag.

Uppgradering av Vico Office licenser

OBS - exportera ALLTID ut dina Vico Office projekt & dina rapportmallar före en uppgradering/ominstallation.

 1. Ladda ner den senaste versionen av Vico Office.
 2. Läs igenom dokumentet för licenshantering och uppdatera licenserna i licensportalen. Inloggning skall du ha fått vid inköp.

Ominstallation av Vico Office

OBS - exportera ALLTID ut dina Vico Office projekt & dina rapportmallar före en uppgradering/ominstallation.

 • Avinstallera Vico Office via kontrollpanelen.
 • Radera Versant mappen (vanligtvis ligger den direkt på C:).
 • Installera den senaste versionen av Vico Office.
 • Starta om datorn.
 • Starta Vico Office, importera eventuella projekt och rapportmallar.
 • Verifiera att allt är korrekt så som platsindelning, mängder och kalkyldata.