Familjebostäder

Suleyman Bektas, Kalkylator, AB Familjebostäder

Bostadsbolag i framkant!

För att stärka och framtidssäkra kalkylrollen har AB Familjebostäder, efter en omfattande marknadsundersökning, valt Vico Office.

Grundförutsättningarna för vårt val av kalkylprogram var att plattformen skall kunna hantera ett flertal parametrar. Den viktigaste parametern för oss var 5D-kostnadskalkylering, vilket innebär att kostnadsinformationen länkas ihop med 3D-modellen.

En annan viktig parameter är att VICO möjliggör en obruten informationskedja, i en integrerad miljö. Detta innefattar processen från dokument/modellhantering, mängdning och kalkylering. Integrationen möjliggör konstant spårbarhet och automatisering mellan de olika skedena.

Att kunna integrera modellerna i kalkylarbetet för att visualisera, analysera och optimera är nyckeln till stora kostnadsbesparingar. Berättar Suleyman Bektas, Kalkylator, Familjebostäder.

Vi är väldigt glada att Familjebostäder valt Vico Office som en del av deras digitaliseringsstrategi och ser fram emot ett långt och givande samarbete. Berättar Elias Geokhaji, Kundansvarig Nolliplan AB.

Om Familjebostäder

Familjebostäder bildades den 26 februari 1936. Uppgiften var från början att bygga bra bostäder för barnrika familjer med små ekonomiska resurser. Sedan dess har Familjebostäder varit med och bidragit till utvecklingen av nya stadsmiljöer i Stockholm, från Kristineberg på 1930-talet och utbyggnaden av Hornsbergs Strand och Norra Djurgårdsstaden under 2010-talet.

Idag äger, utvecklar och förvaltar Familjebostäder attraktiva hyresbostäder och lokaler för Stockholms behov. Visionen är att erbjuda välkomnande och smarta boendemiljöer för dagens och morgondagens stockholmare.

Läs mer om Familjebostäder här.