Erlandsson Bygg

Morgan Österlind, VD, Erlandsson Bygg i Öst AB

Total tjänstekvalitet, Erlandsson Bygg i Öst AB har siktat in sig på total tjänstekvalitet, varav Vico Office är en del av den processen.

Möjligheterna är stora, vilket har lett till att Erlandsson Bygg i Öst AB valt att implementera arbetsprocesserna i Vico Office.

"Total tjänstekvalitet innehåller många processer. En av delprocesserna blir då utbildningen och införandet av Vico Office. Det är på något sätt självklart om man ska prata om kvalitet, både internt och externt för bolaget." 

Morgan Österlind, VD, Erlandsson Bygg i Öst AB.

Erik Westblom, Kalkylchef, Erlandsson Bygg i Öst AB

Integrerat arbetsflöde

"Med hjälp av integrationen i Vico Office kan vi på ett bättre sätt visualisera och spåra det vi räknar på mot vår 3D-modell. Detta medför en större trygghet när vi lämnar in anbud, då vi enkelt kan analysera och kvalitetssäkra underlaget." 

Erik Westblom, Kalkylchef, Erlandsson Bygg i Öst AB.

Michael Sundsgård, Projektchef, Erlandsson Bygg i Öst AB

Produktionsplanering

"Jag ser enbart fördelar med platsbaserad tidsplanering. Det möjliggör en överblick av tidsplanen, där vi smidigare kan visualisera risker, kollisioner och inte minst möjligheter till optimering & besparingar.

Med hjälp av integrationen får vi aktiviteter fyllda med mängder, recept och kostnader - där vi automatiskt får ut kassaflöden, lyftplaner och en produktionssimulering (så kallad 4D-simulering)."

Michael Sundsgård, Projektchef, Erlandsson Bygg i Öst AB.

Om Erlandsson

Erlandssons byggverksamhet startade på 1950-talet i Kungsbacka. Bolaget är idag Sveriges största familjeägda byggbolag. Bredd, långsiktighet och närvaro är ledord som följt med i generationer, där kundens framgång ses som bolagets framgång.

CSR (Corporate Social Responsibility) innebär att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället. Detta ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Erlandsson Bygg arbetar brett och ligger i framkant inom dessa frågor.

Läs mer om Erlandsson Bygg här.