Document Controller

15 min Dokumenthantering 2D-PDF och 3D/BIM-modeller med versionshantering!

Du får total kontroll på alla 2D ritningar och 3D modeller i ett program, ett enda arbetsflöde! Ta kontrollen med automatisk färgkodning av ändringar med inbyggd versionshantering!

Vico Office unika sätt att integrera 2D och 3D dokument i en hybrid-miljö gör att du snabbt ser vilka ändringar som skett så att du kan fokusera på mer värdeskapande arbete! Vico Office skannar alla 2D ritningar på sekunder och du ser exakt vilka streck och texter som har ändrats. Du kan även jämföra olika 3D modellerna mot varandra, göra kollisionskontroller eller jämföra 2D och 3D i en hybridmiljö!


Med Document Controller kan du:

  • Analysera 100-tals ritningar och se vilka som ändrats
  • Se varje streck och varje text som har ändrats
  • Skapa ärenden och "molna"
  • Automatiskt färgkoda 3D modellernas ändringar
  • Arbeta med 2D och 3D hybrid för optimal analys

Med Document Controller får du full kontroll på alla ändringar i dina 2D PDF ritningar och 3D/BIM modeller. Med 2D/3D hybrid-lösningen tar du även kontrollen på skillnaderna mellan 2D ritning och 3D/BIM modellen!

Mappar och strukturer

Du kan lägga in alla filer i Vico Office, även word, excel, bilder mm.

Det finns en stor flexibilitet i Document Controller där du skapar din egna mappstruktur med alla dokument du önskar. 3D/BIM modellerna läser du och navigerar runt i så klart och du kan öppna och titta på PDF filer. Övriga dokument öppnas i sina respektive program. Det kan vara smidigt att samla allt inför en presentation eller en projektgenomgång.

Skanna 100-tals ritningar

Hittar direkt vilka ritningar som har ändrats!

Du behöver inte längre gå igenom ritning för ritning, Document Controllers unika funktion gör det automatiskt åt dig så att du kan fokusera på mer värdeskapande arbete. Du får direkt en överblick över alla PDF ritningarna, de som markeras rött informerar dig om att en ändring har skett, grönt oförändrat och grått saknas. Detta gör att du snabbt får en övergripande blick och inte behöver gå igenom alla ritningar och inte heller mängda om alla.

Visar varje steck och text

Med en knapptryckning visas exakt vilka streck och texter som har ändrats på ritningen!

Nu när du vet vilka ritningar som har ändrats kan du markera 2 st och låta Document Controller visa exakt vad som har ändrats! Skapa sedan ärenden och fråga/svar, prioritera, filtrera, "molna", notera, spara vyer, hänvisa till dokument och skriv ut egen-anpassade rapporter och mycket mer. Nästa gång någon kommer med 80-nya ritningar kan du snabbt se exakt vilka och vad som har ändrats!

Analysera 3D/BIM modellerna

På exakt samma sätt som med 2D pdf:er kan du analysera versionerna av 3D/BIM modellerna automatiskt.

Ladda in dina 3D/BIM modeller till Vico Office, när du får en ny version av samma fil och undrar vad som ändrats, raderats, tillkommit och vad som är oförändrat skall du använda dig av Document Controller. Automatiskt färgkodas ändringarna (du väljer färg själv) så att du snabbt kan analysera alla ändringar, unikt och snyggt!

2D och 3D Hybrid

Samordna 2D och 3D, tillsammans i en och samma miljö, vi kallar det för hybridsamordning.

Med hjälp av funktionen att placera in ett referensplan och placera ritningen på planet, kan du säkerställa att 2D och 3D handlingarna stämmer överens. Du kan t.ex kontrollera att konstruktörens 2D ritning stämmer överens med arkitektens 3D. Eller att hålen på ventilationsritningen är identiska med konstruktörens håltagning. Importera 2D PDF ritningarna och 3D modellerna, skapa referensplan där du placerar ritningarna och granska dem med smarta filter-funktioner i Vico Office!