Constructability Manager

Byggbarhetsanalyser och kollisionskontroller i samma verktyg ger dig ett effektivare arbetsflöde, allt på ett ställe.

Med Constructability Manager kan du utföra kollisionskontroller mellan olika discipliner. Du väljer själv vad du önskar kollisionstesta, t.ex elstegar mot trappor. Skapa sedan ärenden och fråga svar, prioritera, filtrera, molna, notera, spara vyer, hänvisa till dokument och skriv ut rapporter eller exportera till BCF. Detta arbete utförs för att minimera riskerna för stop i byggproduktion. Constructability Mangager hittar alla kollisioner åt dig med en knapptryckning!

Kollisionskontroller

Utför kollisionskontroller för att minimera störningar under byggproduktionen.

Alla projekt bör kollisionstestas. Säkerställ både interna (en enskild projektör) kollisioner men inte minst mellan de olika disciplinerna. Välj vilka typer av objekt du vill kollisionstesta, välj även ev. tolerans mm.

Skapa ärenden

Du kan på ett smart och enkelt sätt gruppera dina viktigaste ärenden.

Det är smidigt i Constructability Manager att skapa ärenden. Markera en kollision och skapa ett eget ärende, välj prioritering, ansvarig mm. Du kan lägga till egna vyer och föra en diskussion för de som är anslutna till samma projekt. Med kortvyn får du en ren vy för att fylla i den data du önskar, lägg till nya vypunkter, bifoga en bild mm.

BCF stöd

Dela dina ärenden till andra plattformar.

BCF är ett öppet filformat för att dela ärenden mellan olika mjukvaror. Constructability Manager stödjer BCF. Du kan därför importera och exportera ärenden mellan Vico Office, Solibri, ARCHICAD, Revit, MagiCAD och Trimble Connect. Du kan därmed skapa en obruten kommunikation mellan beställaren, projektledaren, BIM samordnaren, projektören och byggproduktion!

Rapporter

Skriv ut rapporter, designa dem som du själv vill.

Med Vico Office inbyggda rapport motor skriver du enkelt ut en PDF eller exporterar till Excel för att dela med dig av de ärenden du skapat. Du kan även skapa egna rapportmallar som ser ut och innehåller exakt det du själv vill.