BIM på bygget

Undrar du hur du skall kunna återanvända informationen som skapats under projekteringen?


Våra mjukvaror låter dig ta med dig all data ut på byggplatsen för återanvändning och optimering av projektet. Att ha rätt information vid rätt tillfälle är kritiskt för att genomföra ett lyckat byggprojekt. För detta krävs planering och bra stöd verktyg.


Du behöver en plats för all din information så att den blir lätt tillgänglig. 


Med BIM på bygget kan du:

 • Läsa och hantera 2D ritningar
 • Navigera i 3D modeller
 • 2D och 3D hybrid
 • Få ut mängder per plats/läge
 • Tidsplanera och 4D simulera
 • Arbeta med inköpsplanering
 • Få ut underlag för materialförsörjning och logistik
 • Följa upp ditt byggprojekts tidsplan
 • Arbeta med digital utsättning
 • Skapa ärenden och checklistor för t.ex besiktning
 • Använda appar i surfplattor för att se ritningar och modeller mm
 • ... och mycket mer...

Med våra mjukvaror kan du göra detta och mycket mer. Läs mer om de olika mjukvarorna eller kontakta oss.